Categorie: Nieren en blaas

Nierfalen bij de kat

Een van de belangrijkste aanwijzingen dat je kat een nieraandoening heeft, is wanneer hij meer drinkt en meer plast.

Nierfalen (algemeen)

Een afname van de nierfunctie treedt het meest op bij oudere katten. Deze katten zijn onvoldoende in staat om afvalstoffen, vooral het eiwit-afbraakproduct ureum, via de nieren weg te spoelen

Blaasgruis bij katten

Dit is meer een syndroom dan een ziekte op zich. Het tast de onderste urinewegen aan, die bestaan uit de blaas en de urinebuis.