Disclaimer

Copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Deze website is bedoeld voor eigen gebruik van de bezoeker, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken ervan en/of afdrukken van een enkele afdruk. Het is niet toegestaan foto’s, afbeeldingen en/of tekstmateriaal van deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk/website of andere publicatie. Hotlinken van afbeeldingen is op De Kattensite niet toegestaan.

Fotomateriaal

Van al het fotomateriaal dat wordt getoond op De Kattensite berusten de rechten bij De Kattensite, de uitgevers en de producenten. Het fotomateriaal dat hier geen deel van uitmaakt en geen betrekking heeft op geadverteerde produkten wordt geacht deel uit te maken van het z.g. public domain. Mochten er rechten rusten op enig gebruikt materiaal, dan zal dit, na overleggen van het bewijs hiertoe, direct van de site worden verwijderd of er zal een bronvermelding bij worden geplaatst wanneer verwijdering niet wordt verzocht.

Aansprakelijkheid

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers van De Kattensite. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de aard of inhoud van de informatie op de website. De Kattensite kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

De Kattensite acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar deze website. Ondanks dat wij alle uitgaande links zorgvuldig controleren op onbehoorlijk materiaal, inhoud of schadelijke virussen/software, is het gebruiken van links naar externe websites vanaf De Kattensite geheel voor eigen risico.