• Disclaimer
 • Disclaimer

 • Copyright

  Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Deze website is bedoeld voor eigen gebruik van de bezoeker, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken ervan en/of afdrukken van een enkele afdruk. Het is niet toegestaan foto's, afbeeldingen en/of tekstmateriaal van deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk/website of andere publicatie. Hotlinken van afbeeldingen is op De Kattensite niet toegestaan.

 • Fotomateriaal

  Van al het fotomateriaal dat wordt getoond op De Kattensite berusten de rechten bij De Kattensite, de uitgevers en de producenten. Het fotomateriaal dat hier geen deel van uitmaakt en geen betrekking heeft op geadverteerde produkten wordt geacht deel uit te maken van het z.g. public domain. Mochten er rechten rusten op enig gebruikt materiaal, dan zal dit, na overleggen van het bewijs hiertoe, direct van de site worden verwijderd of er zal een bronvermelding bij worden geplaatst wanneer verwijdering niet wordt verzocht.

 • Aansprakelijkheid

  Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers van De Kattensite. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de aard of inhoud van de informatie op de website. De Kattensite kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
   
  De Kattensite acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar deze website. Ondanks dat wij alle uitgaande links zorgvuldig controleren op onbehoorlijk materiaal, inhoud of schadelijke virussen/software, is het gebruiken van links naar externe websites vanaf De Kattensite geheel voor eigen risico.

 • Privacy

  De Kattensite respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en garandeert dat alle persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, doch de door de gebruiker ingevulde abonnementsinformatie m.b.t. advertentiemateriaal op De Kattensite, kan door de uitgeverij in kwestie worden gebruikt om de abonnees op de hoogte te houden van aanbiedingen.

  De Kattensite zal de door jou verstrekte persoonlijke gegevens, ingevuld bij registraties voor het forum, e-mail en online gegeven reacties, nimmer ter beschikking stellen aan derden t.b.v. reclame, aanbiedingsacties of anderszins niet-overeengekomen zaken.

  Elke forumgebruiker gaat ermee akkoord dat het geregistreerde e-mailadres alleen zal worden gebruikt om hem/haar op de hoogte te stellen van (automatische) updates op forumtopics, waarvoor de gebruiker zelf toestemming dient te geven in zijn/haar forumprofiel.

  Bij het insturen van teksten en/of fotomateriaal door de bezoeker, wordt De Kattensite automatisch het recht verleend deze te weigeren, te plaatsen en/of aan te passen. Eventuele reproductie en/of veelvoudiging van door de bezoeker ingestuurde teksten en/of fotomateriaal zal altijd plaatsvinden met toestemming van de bezoeker in kwestie.