Clomicalm

Je kunt hier de bijsluiters vinden die bij de verschillende medicijnen voor de kat horen. Dit is alleen ter informatie. Let op de datum in de bijsluiter en zoek eventueel de laatste bijsluiter op internet voor de laatste informatie.

Moderator: Admin

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Admin
Administrator
Administrator
Berichten: 2271
Lid geworden op: 18 mar 2003 01:33
Locatie: Den Haag
Contacteer:

Clomicalm

Bericht door Admin »

Clomicalm

NB - Clomicalm is (nog) niet geregistreerd voor het gebruik bij katten. Er is echter wel ervaring met dit middel bij katten opgedaan. De in dit document genoemde voorgeschreven hoeveelheden zijn bedoeld voor de hond. Voor het gebruik bij de kat zal de dierenarts de dosering aanpassen.

Producttype
Oraal in te nemen tabletten ter behandeling van honden met scheidingsangst.

Omschrijving en Samenstelling
Clomicalm bevat clomipraminehydrochloride. Clomicalm heeft een breed werkingsspectrum dankzij de blokkade van de heropname, door de neuronen, van zowel serotonine (5-HT) als noradrenaline. Daarom heeft het de eigenschappen van zowel een serotonineheropnameremmer als een tricyclisch antidepressivum.

Clomicalm 5 bevat 5mg clomipraminehydrochloride.
Clomicalm 20 bevat 20mg clomipraminehydrochloride.
Clomicalm 80 bevat 80mg clomipraminehydrochloride.

Eigenschappen
Het werkzame bestanddeel in vivo is clomipramine en de hoofdmetaboliet is desmethylclomipramine. Zowel clomipramine als desmethylclomipramine draagt bij tot de effecten van Clomicalm. Clomipramine is een krachtige en selectieve 5-HT-heropnameremmer, terwijl desmethylclomipramine een krachtige en selectieve noradrenalineheropnameremmer is. Het principe van het werkingsmechanisme van Clomicalm is de versterking van de werking van noradrenaline en 5-HT in de hersenen via remming van hun heropname door de neuronen. Daarnaast veroorzaakt Clomicalm anticholinergische effecten door een antagonisme van de cholinergische muscarine-receptoren.

Indicaties voor gebruik
Als ondersteuning bij de behandeling van met scheiding verbandhoudende afwijkingen welke zich als volgt manifesteren: zaken kapotmaken, onzindelijkheid (ontlasting en urinering) en alleen in combinatie met gedragstherapie.

Dosering en Toediening
Clomicalm dient oraal te worden toegediend in een dosering van 1 - 2 mg/kg tweemaal daags, wat resulteert in een totale dagelijkse dosering van 2 - 4 mg/kg. Zie ook onderstaande tabel:

Code: Selecteer alles

lichaamsgewicht (kg)	Clomicalm 5	Clomicalm 20	Clomicalm 80
                    per toediening
1,25 - 2,5	    1/2 tablet	 	 
 2,5 - 5	     1 tablet	 	 
  5 - 10	             1/2 tablet	 
 10 - 20	             1 tablet	 
 20 - 40	 	                  1/2 tablet
 40 - 80	 	                   1 tablet

Clomicalm kan met of zonder voer worden toegediend.

In de klinische proeven was een behandelingsduur van 2-3 maanden met Clomicalm voldoende voor de behandeling van de meeste gevallen van met scheiding verbandhoudende afwijkingen. In een enkel geval kan een langere behandeling nodig zijn. In die gevallen waar na twee maanden geen verbetering wordt waargenomen dient de behandeling met Clomicalm te worden stopgezet.

Bij een overdosering met 20 mg/kg Clomicalm (5 x de maximum therapeutische dosering), werden bradycardie en arrhytmien (blokkade van de atrioventriculaire knoop en ventriculaire extra systolen) ongeveer 12 uur na toediening waargenomen. Toediening van 40 mg/kg (20 x de aanbevolen dosering) van Clomicalm aan honden uitte zich in een opgebogen lichaamshouding, verkrampingen, een ingetrokken buik en een verminderde activiteit van de honden. Toediening van hogere doses (500 mg/kg = 250 x de aanbevolen dosering) veroorzaakte braken, defeacatie, lopende ogen, beven en rust. Nog hogere doses (725 mg/kg) produceerde daarnaast convulsies en sterfte.

Speciale Voorzorgen en Waarschuwingen
Clomicalm kan bij sommige honden sporadisch braken, verandering in de eetlust en lethargie veroorzaken. Braken kan worden verminderd door Clomicalm tezamen met een kleine hoeveelheid voer toe te dienen.

Het wordt aanbevolen Clomicalm met voorzichtigheid aan honden met hartaritmien of epilepsie toe te dienen en alleen als de dierenarts vindt dat de voordelen tegen de risico’s opwegen.Als gevolg van zijn potentiële anticholinergische eigenschappen dient Clomicalm ook met voorzichtigheid te worden toegediend aan honden met kamerhoekafsluitingsglaucoom, een verminderde maagdarmmobiliteit of urineretentie. Clomicalm dient te worden gebruikt onder veterinair toezicht.

Er is geen onderzoek gedaan naar de veiligheid van Clomicalm bij teefjes gedurende de dracht en de lactatie. Er waren tekenen van embryotoxische effecten van clomipramine in de studies bij laboratorium dieren.

Aanbevelingen betreffende de interactie tussen Clomicalm en ander geneesmiddelen zijn afgeleid van studies die zijn gedaan in andere dieren dan de hond. Clomicalm kan de effecten van het anti-arrhytmische middel quinidine, anticholinergische middelen (bijvoorbeeld atropine), andere op het centrale zenuwstelsel (CZS) werkende middelen (bijvoorbeeld barbituraten, benzodiazepines, algemeen anaesthetica, neuroleptica), sympatomimetica (bijvoorbeeld adrenaline) of cumarine derivaten versterken. Aanbevolen wordt Clomicalm niet toe te passen in combinatie met, dan wel binnen twee weken na afloop van de therapie met, monoamineoxidaseremmers.

Gelijktijdige toediening van cimetidine kan lijden tot een verhoogd plasma niveau van clomipramine. De plasma niveau’s van bepaalde anti-epileptische middelen zoals pheytoine en carbamazepine, kunnen verhoogd zijn bij gelijktijdige toediening van Clomicalm.

De werkzaamheid en veiligheid van Clomicalm is niet vastgesteld bij honden met een gewicht van minder dan 1,25 kg of honden van minder dan zes maanden oud.

Verpakkingen
Zowel Clomicalm 5, Clomicalm 20 als Clomicalm 80 worden in doosjes van 30 tabletten verdeeld.

Opslag en Houdbaarheid
Clomicalm heeft een houdbaarheid van 2 jaar.
Bewaar het product in de originele verpakking en onder 30°C.

Registratie
Registratienummers:
Clomicalm 5: Reg NL 9785
Clomicalm 20: Reg NL 9786
Clomicalm 80: Reg NL 9787

Clomicalm is UDA, d.w.z. enkel verkrijgbaar op diergeneeskundig voorschrift.

Bron
"We moesten de kinderen helaas wegdoen, omdat onze katten allergisch bleken te zijn."
Plaats reactie