Wagenrenk, maligne lymfoom.

Voor vragen over niesziekte, astma, longontsteking en andere luchtwegaandoeningen.
Plaats reactie
Jelakke
Kitten
Berichten: 2
Lid geworden op: 25 dec 2015 17:56

Wagenrenk, maligne lymfoom.

Bericht door Jelakke »

We kregen op 20-08-2020 te horen dat onze kater Jelte kanker in de neus had. Het bleek een week later  te gaan om een maligne lymfoom, dat vaak goed behandelbaar zou zijn.  
Op aanraden van de huisoncoloog van de Wagenrenk is op 27-08-2020 een chemotraject ingezet.  Dit zou bij 75% van de katten goed aanslaan en na 1 jaar zou zo'n 51% nog in leven zijn en na 2 jaar 37%, aldus de huisoncoloog.

De eerste 4 kuren, eenmaal per week, verliepen zoals de huisoncoloog gewend was en na de 4e chemokuur vertelde hij dat onze kater nu in remissie was.
Daarna ging de behandeling over op eens per 3 weken een chemokuur. Meteen in het eerste 3-wekentraject bleek al dat een echte remissie nog ver te zoeken was: de hele neus van Jelte zat na 1,5 week weer vol! Op de vrijdagochtend, 27-09-2020, hebben wij ongerust naar de praktijk gebeld en dringend gevraagd om hulp. De huisoncoloog vond het toen al nodig om ons 's middags meteen de les te lezen om te dimmen t.o. V.de assistentes en bovendien zou dit al de 2e keer zijn dat wij deze assistente grof zouden hebben toegesproken en een scène hebben gemaakt bij de afsprakenbalie. Naderhand bleken wij tot dat moment de bewuste assistente nog nooit te hebben gezien! Later werd dit afgedaan met dat deze assistente alles niet zo goed aankon, bla, bla, bla, maar wij hebben nooit excuses gekregen voor deze onterechte beschuldiging.
Met veel pijn en moeite - want als de huisoncoloog in het weekend zou moeten komen, zou ons dat extra geld kosten, werd ons maar even duidelijk medegedeeld - is dan uiteindelijk in dat weekend een antibioticakuur gestart om toch koste wat kost die eerste 3 weken tot de volgende chemo uit te zitten. Het resultaat was dat wij uiteindelijk op 06-10-2020, een dag eerder dan gepland, weer met Jelte in Wageningen stonden, omdat het hem heel slecht verging en er inmiddels ook bloed uit de neus kwam.   Op die dag heeft Jelte dan zijn volgende chemokuur gekregen voor de komende 3 weken. Ondanks dat de huisoncoloog  zag hoe Jelte er aan toe was, meende hij ons toch ook nog even wéér de les te moeten lezen. Wij kregen de wind van voren dat wij de assistentes niet meer "lastig" moesten vallen en niet meer in het weekend het 06-nummer mochten bellen, want deze assistentes hadden ook hun rust nodig om gedurende de week "de fabriek draaiende te kunnen houden". Dit intimiderende gesprek vond plaats in het halletje bij ingang 2, waar iedereen langs kwam, zowel artsen, eigenaren van dieren als assistentes, waarbij iedereen kon horen wat de huisoncoloog ons toch wel te vertellen had en hoe geweldig hij ons kleineerde.

Na de chemokuur van 06-10-2020 waren wij een week voor de geplande volgendenafspraak opnieuw met Jelte bij de Wagenrenk, aangezien het opnieuw niet goed met hem ging. Daarbij heeft Jelte dan op 21-10-2020 opnieuw een chemokuur gekregen (dus 1 week te vroeg!) en kregen wij opnieuw antibiotica mee. Tijdens dit bezoek hadden wij fatsoenlijk en netjes gevraagd of de huisoncoloog Oncaspar, een enzym, kende en wist wat dat doet, aangezien wij hierover op internet hadden gelezen. Wij bedoelden hier niets bijzonders mee, het was alleen een vraag. Maar de huisoncoloog viel toch tegen ons uit dat wij op dat gebied niets op internet te zoeken hadden. Hij alleen zou weten waar hij de juiste informatie zou kunnen vinden en wij niet. Bovendien zou het enzym Oncaspar een "modedrug" zijn en gebruikte de huisoncoloog zelf het enzym Leunase, dat hij via de faculteit in Utrecht kreeg. Dat zou ook prima werken, maar hij deelde ons wel mee dat, wanneer hij die Leunase zou gaan gebruiken, hij niet van plan was om zijn hele voorraad aan Jelte op te maken. Wij hebben hierop niets gezegd, maar zo'n antwoord past een oncoloog niet, lijkt ons. Als zo'n middel goede resultaten zou geven, hoort een oncoloog maar te zorgen dat hij dat middel in huis heeft en hoort hij niet angstvallig zijn voorraadje maar in stand te houden door het vooral maar niet allemaal aan Jelte te besteden! Heel vreemd allemaal.
Op ons verzoek heeft de huisoncoloog in het najaar van 2020 ook nog eens zitten berekenen wat de kosten van een enzym behandeling met Oncaspar zouden zijn. Hij kwam daarbij tot de conclusie dat de prijs van Oncaspar en van Leunase elkaar niet veel ontliepen, dus daar zouden wij mee kunnen leven.

Na de, te vroege, chemokuur van 21-10-2020 ging het een dikke week later opnieuw mis met Jelte. Op 29-10-2020, dus slechts 8 dagen na de laatste chemo, bleek Jelte's rechter neusgat weer helemaal dicht te zitten met tumorweefsel! Blijkbaar vond de huisoncoloog toen zelf ook dat de chemo niet goed aansloeg, want Jelte kreeg zowaar het enzym Leunase toegediend! De huisoncoloog zei zelf aan het eind van dit bezoek dat we nu het enzymtraject met Leunase zouden inslaan. Prima dus, en wij konden ons daar prima in vinden, vooral ook omdat Jelte hier wonderbaarlijk goed op bleek te reageren!

Wat schetst onze verbazing toen wij op 11-11-2020 weer een afspraak hadden, dus slechts 13 dagen na het enzym Leunase: Jelte kreeg toch weer chemo! Ik kon dit niet volgen en begreep er niets van: vorige keer werd toch gezegd nu het Leunase enzym traject in te zullen gaan? Nu heette het dan dat huisoncoloog om en om Leunase en chemo zou gaan geven om de tumor "van links en van rechts aan te pakken"! Door deze uitleg konden wij ons ook hierin vinden.

De volgende keer, op 02-12-2020, toen wij dus weer een vervolgbehandeling met Leunase verwachtten, kreeg Jelte echter toch opnieuw weer een chemokuur. Omdat ik er nu niets meer van snapte, schudde ik daarbij vol vertwijfeling mijn hoofd, zonder ook maar iets te zeggen, en meteen viel de huisoncoloog uit: "Als het je niet bevalt, dan is daar de deur! " Dit zat ons absoluut niet lekker, zo hoort een arts beslist niet te reageren! Van zulke uitingen, zonder dat wij daartoe aanleiding hadden gegeven, zijn wij absoluut niet gediend. Wij hadden tegen ons altijd netjes tegenover hem gedragen èn hebben hem ook nog eens altijd netjes betaald! Wij hebben daarom de volgende dag  een gesprek met deze huisoncoloog aangevraagd en gekregen. Maar in dat gesprek bleek duidelijk een heel onbeschofte en denigrerende opstelling van deze huisoncoloog. Hij stond voor ons en schreeuwde ongegeneerd zinnen als:
"Wat denken jullie wel, eeeeej! "
"Het is bij Jelte maar een 'snotnose', eeeeej! " (terwijl het hier wel om kanker gaat!)
"Daar zal hij niet aan sterven, eeeeej! "
"Jij bent toch tandarts, eeeeej! Jij moet toch beter weten dat ik alleen mijn werk kan
doen zonder dat jullie je ermee bemoeien, eeeeej! "
"Kom op, eeeeej, jullie zijn alle twee toch intelligent, eeeeej! "
"En als het jullie niet bevalt, zoeken jullie maar een ander, eeeeej! "

Bovendien maakte de huisoncoloog mij bij dit gesprek nog bespottelijk en belachelijk toen ik hem aansprak op het de deur wijzen een dag eerder en liet weten dat dat absoluut niet door de beugel kon: hij had het toch vriendelijk en met alle respect gezegd dat daar de deur was? Zoiets hoor je als arts beslist niet te doen, zeker niet wanneer wij daar zelf absoluut geen aanleiding toe hebben gegeven! De hele vertoning tijdens dit gesprek was allemaal erg aanmatigend, arrogant, kleinerend en intimiderend van de kant van de huisoncoloog. Dit is werkelijk beneden alle peil, zo'n houding tegenover ons kan absoluut niet! Wij hebben deze huisoncoloog werkelijk niets in de weg gelegd en niets misdaan. En ook nu hebben wij dit, net als bij vorige aanvaringen, maar over onze kant laten gaan omwille van Jelte! De huisoncoloog liet bovendien weten niet gediend te zijn van al die bemoeienis van ons met de behandeling en zo niet te kunnen werken, en hij zou per keer wel uitmaken welke behandeling Jelte zou krijgen! Waarop wij ons afvragen: welke bemoeienis!

Een andere vraag die wij ergens tijdens het behandeltraject stelden, was of er niet eens tussentijds een bloedonderzoek nodig was. Ook dat viel alweer meteen verkeerd bij de huisoncoloog: dat deed hij niet en was nergens voor nodig! "Maar bij zoveel chemo dan", vroegen wij. De huisoncoloog: "Nee, doe ik niet en daarmee basta! " 

Opnieuw bleek duidelijk dat chemokuren niet de aangewezen therapie waren voor Jelte, want slechts 12 dagen na de laatste chemo, zaten wij op 14-12-2020 alweer met Jelte in Wageningen, aangezien e.e. A.opnieuw ontspoorde in zijn neus: nu ging het linker neusgat helemaal dichtzitten, terwijl het probleem oorspronkelijk alleen rechts was gelokaliseerd. Blijkbaar vond ook de huisoncoloog nu dat chemo geen optie meer was, want zonder morren kreeg Jelte nu het enzym Leunase. De huisoncoloog liet daarbij tevens weten dat hij inmiddels weer het enzym Leunase besteld had bij de faculteit (14.12.2020!). Blijkbaar ging Jelte nu eindelijk het Leunasetraject in, want ook in de 2 volgende behandelingen, telkens met een tussenpoos van 3 weken, kreeg Jelte Leunase toegediend. Jelte reageerde hier uitstekend op en nu hadden wij eindelijk een periode van 9 weken lang relatieve rust.

Op 16-02-2021 kwam opnieuw een behandelingsafspraak. Wij verwachtten uiteraard, omdat alles met Jelte nu naar wens ging, opnieuw een enzym Leunasekuur, maar nee, hij kreeg weer chemo "want alle katten reageren op chemo, dus waarom zou Jelte daar dan niet op reageren".
Dit volkomen in tegenspraak met wat de huisoncoloog in augustus 2020 zei, nl.dat chemo slechts bij 75% van de katten aanslaat, en zelfs volkomen in tegenspraak met zijn eigen artikel, samen met anderen, uit 2008: Chemotherapy with Cyclophosphamide, Vincristine, and Prednisolone (COP) in Cats with Malignant Lymphoma: New Results with an old Protocol. Nu zou de chemo dus bij Jelte gewoon aan moeten slaan, net als bij alle andere katten! Alleen maar praatjes en dan moeten wij onze mond verder houden, hoewel je weet dat hij nu bullshit vertelt om zelf maar goed uit de misère te komen, want achteraf bleek dat meneer de huisoncoloog gewoon geen enzym in huis had op 16-02-2021!

Bij de daaropvolgende afspraak op 09-03-2021 kreeg Jelte opnieuw chemo toegediend, waarbij de huisoncoloog mededeelde dat, als alles weer zou ontsporen bij Jelte, wij maar hoefden te bellen en Jelte zou weer enzym krijgen, want hij had inmiddels weer enzym in huis, op 09. -03.2021!
Hier konden wij niets anders uit concluderen dan dat Jelte op 16-02-2021 dus alleen maar chemo had gekregen omdat de huisoncoloog op dat moment geen enzym in huis had! Intussen had de hij ons tot vervelens toe verteld dat de faculteit weer het enzym Leunase had besteld; het was faculteit en het bleef faculteit, alleen leverde de faculteit niets! Uiteindelijk had meneer zijn medicijnenkast niet op orde: hij had geen enzym Leunase, wat prima werkte, hij had geen enzym Oncaspar, waarvan we hetzelfde mochten verwachten. Nee, Jelte moest weer aan de chemo, waarvan inmiddels toch duidelijk genoeg was gebleken dat dat bij hem niet werkte, zuiver en alleen omdat meneer datgene wat wel hielp, niet meer in de kast had! Gewoon een grote schande en dit nemen wij deze huisoncoloog ook heel erg kwalijk! Wel steeds naar ons een onbeschofte grote mond en ons kleineren en intimideren en zich voordoen als meneer de oncoloog en tevens profileren met ik ben ook gastonderzoeker bij de faculteit, maar zorgen dat de noodzakelijke medicijnen in de kast staan, ho maar.

Het resultaat van de laatste chemobehandelingen op 16-02-2021 en 09-03-2021 was dan ook dat slecht 5 dagen later, op 14-03-2021 Jelte opnieuw met klachten begon, zoals niezen/hoesten, met een duidelijk hoorbare vochtcomponent in de neus. Opnieuw werd een antibioticakuur ingesteld, hoewel de vorige antibioticakuur van 4 weken lang nog maar 4 dagen was gestopt. Zoals te verwachten sloegen de antibiotica nu niet echt aan en werd na een week overgestapt op een ander antibioticum. Uiteindelijk verdwenen het niezen en hoesten dan wel, maar uiteindelijk ontwikkelde Jelte een traanoog rechts en verminderde de luchtpassage door het rechter neusgat beduidend. Inmiddels zijn dat voor ons duidelijke signalen dat de tumor weer actief is. Blijkbaar vond ook de huisoncoloog bij ons laatste bezoek op 30-03-2021 dat een chemokuur nu niet geindiceerd was en hij deelde ons mee Jelte nu het enzym Oncaspar te zullen geven. Blijkbaar had hij nu toch maar die "modedrug" aangeschaft. Aangezien wij nog in ons hoofd hadden dat de prijs van het enzym Oncaspar volgens de berekeningen van de huisoncoloog vergelijkbaar zou zijn met die van het enzym Leunase, zijn wij akkoord gegaan. Toen het naderhand op betalen aankwam, bleek het enzym Oncaspar echter bijna 2,5 keer zo duur te zijn! Daar had de huisoncoloog ons toch wel tevoren even op kunnen wijzen, ook al hadden wij dan verder geen andere keus. Wij vroegen ons dus naderhand af waarom hij toch al die verhaaltjes vertelt die niet kloppen; wij vragen niet naar smoesjes.

De volgende dag, 31-03-2021, belden wij dan ook weer op met vragen hierover. Met veel moeite belde de huisoncoloog ons dan die middag terug en kregen wij van hem te horen dat Jelte het enzym Oncaspar had gekregen en niet het enzym Leunase, omdat de huisoncoloog nog steeds niet het enzym Leunase van de faculteit gekregen had.  Toen wij hem daarop confronteerden met het feit dat hij dat al maandenlang vertelt,   begon hij meteen te tieren en te schreeuwen dat hij geen moeite meer zou doen voor het enzym Leunase en dat hij het goed gemaakt wist en Jelte alleen nog zou behandelen met het enzym Oncaspar. Een zinnig gesprek was met hem niet meer te voeren; het was weer het oude liedje: hij kon zo niet werken, wij konden maar beter een andere arts zoeken etc. Hier had hij allemaal geen zin meer in en voordat wij onze eigenlijke vraag maar konden stellen, gooide meneer de hoorn erop, dus einde gesprek! Dit kan en mag allemaal maar bij de Wagenrenk en dit is allemaal OK, maar wij moeten onze mond maar houden?

Toen op zaterdag 10-04-2021 opnieuw een traanoog rechts ontstond bij Jelte, hebben we alle moed verzameld om toch maar in het weekend het 06-nummer weer te bellen. Daarop kregen we via de assistente het advies van de huisoncoloog: "Geef maar antibiotica". En dat terwijl wij nog niet eens met de vorige antibioticakuur waren gestopt en dit probleem was ontsaan, terwijl we nog steeds antibiotica gaven! Toen was voor ons echt de maat vol. Wij hadden ook het advies kunnen krijgen om op de maandag of de dinsdag weer langs te komen om hier verder naar te laten kijken. Maar nee, gewoon afschepen met antibiotica die we al gebruikten!

Toen wij dan zelf besloten hebben dit niet langer meer te tolereren en dus maar een andere arts gezocht en gevonden hebben, waardoor de huisoncoloog van de Wagenrenk dus eindelijk zijn zin heeft en ons kwijt is, wist hij vervolgens niets beters te doen dan ons ook bij die nieuwe arts maar zwart te maken en hem voor ons te waarschuwen  en te vertellen wat voor "zeikerds" wij wel niet zijn, die voor ieder wissewasje aan de bel hangen.   De nieuwe arts heeft dit niet met zoveel woorden tegen ons gezegd, maar wij konden uit zijn woorden duidelijk  opmaken dat hierover is gesproken.

CONCLUSIE:

Wij hebben het hele gebeuren, zoals dat er bij de Wagenrenk aan toe gaat, als erg deprimerend, vervelend, onaangenaam en bijzonder stressvol ervaren. De samenwerking met deze huisoncoloog was waardeloos, als er al van samenwerking gesproken kon worden. Even fatsoenlijk overleg over de behandeling was er niet bij, de huisoncoloog zijn wil was wet, de begeleiding was vanaf het begin 0,0, je kon nergens een touw aan vastknopen, deze huisoncoloog sprong van de hak op de tak en als je een volgende keer iets vroeg was het meteen: "Dat heb ik uitgelegd", terwijl wij zeker weten van niet. We kregen een 06-nummer op een vodje papier dat we, als het erop aankwam niet mochten gebruiken, en als je het dan eens gebruikte op een zondag, werd er een aantal keren botweg niet opgenomen. Meneer was de king en meneer duldde geen tegenspraak; je kon niets vragen want dan werd meneer kwaad. En zoals gezegd heeft meneer van de hele behandeling een grote rotzooi gemaakt door maar koste wat kost chemotherapie te blijven geven, ook toen allang duidelijk was dat die niets doet voor Jelte. En wie is daar uiteindelijk de dupe van? Juist, Jelte. Want nu, na 9 weken rust met het enzym Leunase, is alles door de laatste chemo's weer ontspoord, en dat alleen doordat meneer zijn medicijnvoorraad niet op orde had! Daar hebben wij geen goed woord voor over! Er staat niet voor niets op hun website dat oncologie bij de Wagenrenk een aandachtspunt is, hou het dan ook bij aandachtspunt en rommel niet maar wat aan. En dan intussen ons ook nog behandelen als straatjongens, zonder een greintje respect.  

Wat wij verder als bijzonder onaangenaam hebben ervaren, was dat wij de laatste maanden helemaal niet meer met Jelte in de behandelkamer zijn geweest. Wanneer wij aan kwamen rijden en de auto bij wijze van spreken nog niet eens stil stond, stonden ze al bij de auto om Jelte van ons over te nemen en snel naar binnen te halen voor het "verkort oncologisch consult", om maar te voorkomen dat wij mee naar binnen kwamen. Wij moesten maar domweg in de regen, sneeuw of hagel buiten blijven staan wachten tot Jelte weer werd teruggebracht. En buiten werd dan ook "besproken" wat de huisoncoloog had gedaan of ging doen. En dit is geen corona fenomeen, want alle andere eigenaren mochten altijd gewoon mee naar binnen. Het zou toch niet meer dan normaal zijn wanneer steeds één van ons beiden met Jelte mee naar binnen ging! Maar nee, dat moest de huisoncoloog niet hebben. Hij moest ongestoord zijn ding kunnen doen, en wel zijn "verkort oncologisch consult", wat zo heel wat lijkt, maar niets meer is dan de kat wegen en een pluisje voor zijn neus houden om de luchtpassage te controleren, en dat is het dan voor zo'n € 100, -. Wat een geldmakerij en dan doen of je heel wat hebt gepresteerd. Als we dan tussentijds opnieuw langs moesten komen, omdat het Jelte niet goed ging door het aanmodderen met de chemo's, was het eerste hupsakee, opnieuw zo'n "verkort oncologisch consult" declareren. Gemakkelijk verdiend, lijkt ons.
Wat ons ook ontiegelijk en vies tegenviel was dat de manager van de Wagenrenk er absoluut geen interesse in had en weigerde om een gesprek met ons aan te gaan, we kregen een mail met "zet het maar op de mail". Het schijnt dat de Wagenrenk het absoluut niet belangrijk vindt wat de eigenaren denken en voelen over het optreden van deze huisoncoloog, die geen ruimte laat om zijn plannen fatsoenlijk te overleggen, in samenwerking met de eigenaar dus. Het schijnt dat bij hunde arts het zeggen heeft en het motto is: betalen en bek houden. Zo hebben wij dat in ieder geval ervaren. Maar wat uiteindelijk nog  het ergste is, is dat deze "huisoncoloog" het blijkbaar niet nodig vindt om te zorgen dat hij wèl werkende medicijnen in huis heeft en dan maar gewoon weer zonder aarzelen met de volgende niet werkende chemo begint! Wij beschouwen dit als aanrommelen om eigen falen te camoufleren, en dat alles ten nadele van Jelte. Schandalig vinden wij dit, en verder hebben wij hier geen woorden voor!

Achteraf gezien hadden wij al bij het eerste akkefietje onze spullen moeten pakken en een andere oncoloog moeten zoeken. Maar de Wagenrenk was nu eenmaal de dichstbijzijnde locatie, van belang omdat Jelte altijd zo erg gestresst was tijdens de autorit daar naar toe en ook weer naar huis, hij kwijlde heel erg, miauwde klaaglijk en hijgde met open mond.
Maar wij hebben de knoop doorgehakt en hebben nu een andere oncoloog een kwartier verder van Wageningen gevonden. Wij hadden samen met deze oncoloog een gesprek en hij gaf duidelijk aan dat vragen, suggesties en samenwerking erg belangrijk en een MUST bij hem zijn!
Jelte gaat nu het enzym Oncaspar traject in met geen “uitstapjes” meer met hier maar weer een chemootje en daar maar weer een chemootje omdat de oncoloog de medicijnen niet in op orde en niet in huis heeft, dit is voor Jelte en voor ons een duidelijke weg en wij hopen dat wij Jelte nog een hele tijd bij ons mogen houden!

Misschien is deze houding van deze huisoncoloog bij de Wagenrenk wel te wijten aan het feit dat wij homo's zijn en dat hij daarom vanaf het begin zo ongelooflijk onbeschoft, denigrerend, intimiderend en respectloos tegenover ons was?


Dit is ons verhaal, wij willen een indruk geven hoe wij dit beleefd en ervaren hebben en hoeveel verdriet wij hebben gehad om onze kater te verliezen door maar te blijven aanmoderen met deze chemo's. Wij hopen dat deze ervaring met deze huisoncoloog van de Wagenrenk een rol mag spelen bij het nemen van een beslissing en mag helpen bij het zoeken naar een goede dierenoncoloog als u ooit in deze situatie beland en uw dier geconfronteerd wordt met kanker.
Gebruikersavatar
Anne
Tijger
Tijger
Berichten: 5450
Lid geworden op: 14 jul 2006 20:39

Re: Wagenrenk, maligne lymfoom.

Bericht door Anne »

Wat een afschuwelijk verhaal en een afschuwelijke ervaring
Ik hoop dat jullie een vriendelijker oncoloog kunnen vinden die Jelte netjes behandeld en jullie ook
Knap dat jullie het zo lang vol gehouden hebben met deze man
Heel veel sterkte en beterschap voor jelte!
grt Anne, Happy 15 Joep 13 Hobbel 13 Polleke 12, Pluto 3 Louie 2 en Donna 1, Lora (hond) 1
en kipjes Kukel Kayla en Lucy


rust zacht alle engeltjes
Gebruikersavatar
Rik
Tijger
Tijger
Berichten: 7404
Lid geworden op: 24 mei 2014 02:30

Re: Wagenrenk, maligne lymfoom.

Bericht door Rik »

Ik zou al bij de eerste (of in ieder geval bij de tweede) onbeschoftheid van hun kant hard weggelopen zijn. En blijkbaar heb je dan ook nog niet de beste zorg gehad (dan maar chemo omdat de medicijnen niet op voorraad zijn).

De Wagenrenk staat wel goed bekend maar er zijn ook andere slechtere ervaringen te vinden. Blijkbaar ligt het heel erg aan wie je precies treft (of het is een hele afdeling).
Grtz, Rik
Bono ♂ & Yuna ♀ ( † Bowy ♀ ) (Fotoalbum)
Cerna

Re: Wagenrenk, maligne lymfoom.

Bericht door Cerna »

Wat een verhaal! En wat een vent! Ik krijg eerder de indruk dat die oncoloog het allemaal niet aankan ipv die paraveterinair. Wat is die man opgefokt, zeg!

Echter, ik heb hele goede ervaringen met De Wagenrenk. Werd altijd keurig geholpen en toen ik een keer bij een specialist (tandarts) was die verder onderzoek noodzakelijk vond, was één telefoontje naar de internist voldoende om ons er tussen te prutsen.
Ook andere onderzoeken liepen altijd goed en we werden vriendelijk benaderd.

Wanneer je bij De Wagenrenk geen gehoor vindt voor je klachten, kun je het ook nog 'hoger' zoeken: https://www.veterinairtuchtcollege.nl/

Hopelijk gaat het nu wel weer goed met Jelte en slaat de behandeling aan.
Veel sterkte!
Gebruikersavatar
Synemios
Tijger
Tijger
Berichten: 4792
Lid geworden op: 29 jul 2010 04:51
Locatie: Delft
Contacteer:

Re: Wagenrenk, maligne lymfoom.

Bericht door Synemios »

Ik schrik hier wel van, je bent de zoveelste al met klachten van een onbeschofte of foute behandeling van de wagenrenk.
Niet alleen de oncoloog, ik weet niet wat er aan de hand is daar maar het valt wel echt op.
Ik zou zeker een klacht indienen
Ik hoop dat dit traject met incaspar goed gaat helpen voor Jelte.
Heel veel sterkte.
Luna & Lizzy(12) Timmy & Indy & Tommy(7)
*Sylvester, Nero, Mickey, Oscar
Groetjes, Denise
Time spent with cats is never wasted!
Gebruikersavatar
Dinky
Tijger
Tijger
Berichten: 6733
Lid geworden op: 12 jul 2012 11:26

Re: Wagenrenk, maligne lymfoom.

Bericht door Dinky »

Wat een enorm gedonder met de behandeling voor Jelte :-( Hopelijk krijgen jullie met de huidige arts het vertrouwen in de dierenarts weer terug en slaat de nu ingezette behandeling wel goed aan.

Zoals jij het beschrijft zou niemand behandeld moeten worden.
Iza 2 augustus 2022
Jop 24 juli 2022

Foto album

Dinky (2 juli 2006 - 14 september 2022)
Jelakke
Kitten
Berichten: 2
Lid geworden op: 25 dec 2015 17:56

Re: Wagenrenk, maligne lymfoom.

Bericht door Jelakke »

We hebben deze brief aan de manager van de Wagenrenk gestuurd maar daar kwam verder niets dan alleen “veel succes met Jelte” dus dan zie je de mentaliteit van deze kliniek, duizenden euro’s daar gelaten maar verder hebben ze geen boodschap aan jou, ze mogen dan een “goeie” naam hebben maar wij zouden deze oncoloog van de Wagenrenk ABSOLUUT niet aanraden, op geen enkele manier, zoals gezegd een ontiegelijk grote onbeschofte bek en aanrommelen verder kan ik over deze “oncoloog” niets zeggen!!!
Maar wij gaan ook nog een klacht indienen bij het Veterinair Tuchtcollege.
Gebruikersavatar
Anne
Tijger
Tijger
Berichten: 5450
Lid geworden op: 14 jul 2006 20:39

Re: Wagenrenk, maligne lymfoom.

Bericht door Anne »

Goed dat jullie er het niet bij laten zitten, vooral niet na deze nare reactie
Emotionele iq is ver te zoeken hier lijkt me
Veel sterkte met deze frustrerende nare ervaring
grt Anne, Happy 15 Joep 13 Hobbel 13 Polleke 12, Pluto 3 Louie 2 en Donna 1, Lora (hond) 1
en kipjes Kukel Kayla en Lucy


rust zacht alle engeltjes
Plaats reactie